Khoa hậu sản thuờng A3 là khoa lâm sàng tiếp nhận điều trị và chăm sóc các sản phụ hậu sản thuờng ( sau đẻ ),  hậu cần ( sau mổ lấy thai ) . Khoa đuợc  thành lập ngày 21 / 11 / 1979 , duới sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc Bệnh viện , ban đầu Khoa A3 có 28 giường phục vụ điều trị và chăm sóc cho  nhân dân của thành phố Hà Nội , cùng quá trình phát triển của Bệnh viện , đến năm 2016 khoa A3 đã có 83 giuờng bệnh , đối tuợng phục vụ đã đuợc mở rộng khắp các tỉnh lân cận . Không  những công tác chuyên môn từng buớc được nâng cao và hoàn thiện , Khoa A3 còn tham gia điều trị và chăm sóc thêm các ca hậu sản , hậu phẫu có yếu tố bệnh lí .

Hiện nay với tính chất công việc ngày càng đòi hỏi các kĩ năng giao tiếp và năng lực chuyên môn cao hơn , tập thể Khoa A3 gồm 6 bác sĩ  , 28 hộ sinh , điều duỡng hộ sinh và 5 hộ lí luôn cố gắng , không ngừng học hỏi , nâng cao chuyên môn nghiệp  vụ , tạo ra môi truờng làm việc hiệu quả , đoàn  kết , tạo niềm tin vững chắc cho các sản phụ đuợc chăm sóc và điều trị tại Khoa A3 theo đúng tinh thần :“Thân thiện , tận tình , chuyên nghiệp       

* Trưởng khoa qua các thời kì:

+ BS Nguyễn Minh Nguyệt A

+ BS Nguyễn Bá Công.

+ BS Lê Xuân Hùng.

+ BS Nguyễn Mẫn.

+ BS Nguyền Minh Nguyệt B.

+ BS Nguyễn Trần Thiệm.

+ BS Đặng Phạm Quang Thái.